head

Program


Pobierz program w formacie PDF
Piątek, 29 września 2017 roku
14.00–14.10Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
14.10–15.40
Sesja I. Tętniaki i rozwarstwienia aorty i innych tętnic
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, dr hab. n. med. Piotr Szopiński, prof. nadzw.
 1. Kiedy i jak rozpoznać tętniaka? (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
 2. Tętniaki piersiowo-brzuszne. Jakie metody leczenia? (15 min)
  dr hab. n. med. Tomasz Jakimowicz
 3. Rozwarstwienia aorty piersiowej. Jak rozpoznać i leczyć? (15 min)
  dr n. med. Małgorzata Szostek
 4. Tętniaki innych tętnic. Jak zdiagnozować i leczyć? (15 min)
  dr hab. n. med. Piotr Terlecki
 5. Ciekawe przypadki diagnostyczne (15 min)
  dr n. med. Marek Iłżecki
 6. Dyskusja (15 min)
15.40–15.55Przerwa na kawę
15.55–17.55
Sesja II. Miażdżyca zarostowa tętnic
Przewodniczący: prof. zw. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń
 1. Wykład wprowadzający: Współczesne wytyczne w leczeniu miażdżycy (15 min)
  prof. zw. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń
 2. Miażdżyca tętnic odchodzących od łuku aorty. Jak ja to robię? (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Piotr Ciostek
 3. Miażdżyca tętnic kończyn dolnych. Jak ja to robię? (15 min)
  dr n. med. Jan J. Kęsik
 4. Trudny pacjent z KNK. Co robić? (15 min)
  dr n. med. Stanisław Przywara
 5. Miażdżyca a cukrzyca. Jak leczyć? (15 min)
  dr hab. n. med. Wojciech Myśliński
 6. Cilostazol vs penoksyfilina w leczeniu chorych z chromaniem przestankowym (15 min)
  dr n. med. Andrzej Wojtak
 7. Zespół i objaw Raynauda. Choroba Buergera. Trudny problem diagnostyczny i leczniczy ? (15 min)
  dr hab. n. med. Agata Stanek, prof. nadzw.
 8. Dyskusja (15 min)
Sobota, 30 września 2017 roku
09.00–10.45
Sesja III. Przewlekła choroba żylna. Pytania i odpowiedzi
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, dr hab. n. med. Piotr Terlecki, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
 1. Wykład wprowadzający: Przewlekła choroba żylna w aktualnych wytycznych (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
 2. Kiedy farmakoterapia, kiedy leczenie zabiegowe? Gdzie jest granica? (15 min)
  dr hab. n. med. Piotr Terlecki
 3. Czy ultrasonografia dopplerowska jest wystarczająca w diagostyce PChŻ? (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Marcin Gabriel
 4. Możliwości leczenia farmakologicznego PChŻ w świetle nowych badań (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
 5. Metody termiczne — jakie są wyniki? (15 min)
  dr hab. n. med. Piotr Terlecki
 6. Flebogrif — czy to działa? (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
 7. Dyskusja (15 min)
10.45–10.55Przerwa na kawę
10.55–12.35
Sesja IV. Polskie wytyczne żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej — część I
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński, prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
 1. Sesja satelitarna firmy Boehringer-Ingelheim. Dabigatran — nowoczesne, proste i bezpieczne leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (30 min)
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marcin Gabriel
 2. Wykład wprowadzający: Polskie wytyczne żylnej choroby zakrzepowo zatorowej 2017 (15 min)
  dr n. med. Paweł Kuca
 3. Czy diagnostyka nieinwazyjna ŻChZZ jest wystarczająca gdy podejmujemy leczenie zachowawcze? (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Marcin Gabriel
 4. Jakie leczenie w ostrej zakrzepicy żylnej? (15 min)
  dr n. med. Małgorzata Dybowska
 5. Jaką profilaktykę wybrać w ŻChZZ? (15 min)
  dr n. med. Andrzej Wojtak
 6. Dyskusja (10 min)
12.35–13.15
Sesja satelitarna firmy Bayer
 1. Przedłużona terapia ŻChZZ na przykładzie rywaroksabanu (20 min)
  dr n. med. Grzegorz Halena
 2. Wykład z łączeniem Gdynia-Kraków: NOAC – leki szyte na miarę (20 min)
  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński — Gdynia, prof. dr hab. med. Anetta Undas — Kraków
13.15–13.50Lunch
13.50–15.50
Sesja V. Polskie wytyczne żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej — część II
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński, prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
 1. Metody wewnątrznaczyniowe leczenia ostrej zakrzepicy żylnej. Jak to się robi? (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz
 2. Metody wewnątrznaczyniowe leczenia przewlekłej niedrożności żył biodrowych. Jak to się robi? (15 min)
  dr n. med. Jan J. Kęsik
 3. Czy warfarynę i acenokumarol należy nadal stosować? (15 min)
  dr n. med. Andrzej Wojtak
 4. Który NOaC wybrać i w jakiej sytuacji (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
 5. Nowa rola sulodeksydu w profilaktyce ŻChZZ. Co nowego? (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
 6. Ciekawe przypadki kliniczne ŻChZZ. Jak leczyć? (15 min)
  dr n. med. Adam Zieliński
 7. Leki odwracające bezpośrednio działające doustne antykoagulanty. Aktualny stan wiedzy (15 min)
  dr n. med. Andrzej Wojtak
 8. Dyskusja (15 min)
15.50–16.05Przerwa na kawę
16.05–17.20
Sesja VI. Inne choroby naczyń
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
 1. Jak leczyć TAB podnerkowego i tętniaki tętnic biodrowych? (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak
 2. Zespoły uciskowe. Jak rozpoznajemy i leczymy? (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
 3. O czym świadczy obrzęk kończyny? (15 min)
  dr n. med. Stanisław Przywara
 4. Owrzodzenie typu mieszanego. Jak rozpoznać i leczyć? (15 min)
  dr n. med. Marek Iłżecki
 5. Dyskusja (15 min)
17.20Zamknięcie konferencji
Piątek, 29 września 2017 roku
14.00–14.10
Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
14.10–15.40
Sesja I. Tętniaki i rozwarstwienia aorty i innych tętnic
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, dr hab. n. med. Piotr Szopiński, prof. nadzw.
 1. Kiedy i jak rozpoznać tętniaka? (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
 2. Tętniaki piersiowo-brzuszne. Jakie metody leczenia? (15 min)
  dr hab. n. med. Tomasz Jakimowicz
 3. Rozwarstwienia aorty piersiowej. Jak rozpoznać i leczyć? (15 min)
  dr n. med. Małgorzata Szostek
 4. Tętniaki innych tętnic. Jak zdiagnozować i leczyć? (15 min)
  dr hab. n. med. Piotr Terlecki
 5. Ciekawe przypadki diagnostyczne (15 min)
  dr n. med. Marek Iłżecki
 6. Dyskusja (15 min)
15.40–15.55
Przerwa na kawę
15.55–17.55
Sesja II. Miażdżyca zarostowa tętnic
Przewodniczący: prof. zw. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń
 1. Wykład wprowadzający: Współczesne wytyczne w leczeniu miażdżycy (15 min)
  prof. zw. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń
 2. Miażdżyca tętnic odchodzących od łuku aorty. Jak ja to robię? (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Piotr Ciostek
 3. Miażdżyca tętnic kończyn dolnych. Jak ja to robię? (15 min)
  dr n. med. Jan J. Kęsik
 4. Trudny pacjent z KNK. Co robić? (15 min)
  dr n. med. Stanisław Przywara
 5. Miażdżyca a cukrzyca. Jak leczyć? (15 min)
  dr hab. n. med. Wojciech Myśliński
 6. Cilostazol vs penoksyfilina w leczeniu chorych z chromaniem przestankowym (15 min)
  dr n. med. Andrzej Wojtak
 7. Zespół i objaw Raynauda. Choroba Buergera. Trudny problem diagnostyczny i leczniczy ? (15 min)
  dr hab. n. med. Agata Stanek, prof. nadzw.
 8. Dyskusja (15 min)
Sobota, 30 września 2017 roku
09.00–10.45
Sesja III. Przewlekła choroba żylna. Pytania i odpowiedzi
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, dr hab. n. med. Piotr Terlecki, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
 1. Wykład wprowadzający: Przewlekła choroba żylna w aktualnych wytycznych (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
 2. Kiedy farmakoterapia, kiedy leczenie zabiegowe? Gdzie jest granica? (15 min)
  dr hab. n. med. Piotr Terlecki
 3. Czy ultrasonografia dopplerowska jest wystarczająca w diagostyce PChŻ? (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Marcin Gabriel
 4. Możliwości leczenia farmakologicznego PChŻ w świetle nowych badań (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
 5. Metody termiczne — jakie są wyniki? (15 min)
  dr hab. n. med. Piotr Terlecki
 6. Flebogrif — czy to działa? (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
 7. Dyskusja (15 min)
10.45–10.55
Przerwa na kawę
10.55–12.35
Sesja IV. Polskie wytyczne żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej — część I
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński, prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
 1. Sesja satelitarna firmy Boehringer-Ingelheim. Dabigatran — nowoczesne, proste i bezpieczne leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (30 min)
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marcin Gabriel
 2. Wykład wprowadzający: Polskie wytyczne żylnej choroby zakrzepowo zatorowej 2017 (15 min)
  dr n. med. Paweł Kuca
 3. Czy diagnostyka nieinwazyjna ŻChZZ jest wystarczająca gdy podejmujemy leczenie zachowawcze? (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Marcin Gabriel
 4. Jakie leczenie w ostrej zakrzepicy żylnej? (15 min)
  dr n. med. Małgorzata Dybowska
 5. Jaką profilaktykę wybrać w ŻChZZ? (15 min)
  dr n. med. Andrzej Wojtak
 6. Dyskusja (10 min)
12.35–13.15
Sesja satelitarna firmy Bayer
 1. Przedłużona terapia ŻChZZ na przykładzie rywaroksabanu (20 min)
  dr n. med. Grzegorz Halena
 2. Wykład z łączeniem Gdynia-Kraków: NOAC – leki szyte na miarę (20 min)
  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński — Gdynia, prof. dr hab. med. Anetta Undas — Kraków
13.15–13.50
Lunch
13.50–15.50
Sesja V. Polskie wytyczne żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej — część II
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński, prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
 1. Metody wewnątrznaczyniowe leczenia ostrej zakrzepicy żylnej. Jak to się robi? (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz
 2. Metody wewnątrznaczyniowe leczenia przewlekłej niedrożności żył biodrowych. Jak to się robi? (15 min)
  dr n. med. Jan J. Kęsik
 3. Czy warfarynę i acenokumarol należy nadal stosować? (15 min)
  dr n. med. Andrzej Wojtak
 4. Który NOaC wybrać i w jakiej sytuacji (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
 5. Nowa rola sulodeksydu w profilaktyce ŻChZZ. Co nowego? (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
 6. Ciekawe przypadki kliniczne ŻChZZ. Jak leczyć? (15 min)
  dr n. med. Adam Zieliński
 7. Leki odwracające bezpośrednio działające doustne antykoagulanty. Aktualny stan wiedzy (15 min)
  dr n. med. Andrzej Wojtak
 8. Dyskusja (15 min)
15.50–16.05
Przerwa na kawę
16.05–17.20
Sesja VI. Inne choroby naczyń
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
 1. Jak leczyć TAB podnerkowego i tętniaki tętnic biodrowych? (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak
 2. Zespoły uciskowe. Jak rozpoznajemy i leczymy? (15 min)
  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
 3. O czym świadczy obrzęk kończyny? (15 min)
  dr n. med. Stanisław Przywara
 4. Owrzodzenie typu mieszanego. Jak rozpoznać i leczyć? (15 min)
  dr n. med. Marek Iłżecki
 5. Dyskusja (15 min)
17.20
Zamknięcie konferencji

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

*Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271)

Copyright © 2017 Via Medica | Kariera w Grupie Via Medica