head

Program


Pobierz program w formacie PDF
Piątek, 28 września 2018 roku
14.00–14.10Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
14.10–15.00
SESJA I. OWRZODZENIA ŻYLNE, NIEDOKRWIENNE I MIESZANE. JAK LECZYĆ TRUDNE PRZYPADKI?
  14.10–14.30Wykład wprowadzający
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Szuba
  14.30–15.00Omówienie przypadków
  dr n. med. Tomasz Pedowski
  14.30–14.40PRZYPADEK 1. Pacjent z owrzodzeniem żylnym — możliwości leczenia
  14.40–14.50PRZYPADEK 2. Pacjent z owrzodzeniem tętniczym — możliwości leczenia
  14.50–15.00PRZYPADEK 3. Pacjent z owrzodzeniem mieszanym — możliwości leczenia
  15.00–15.30
  SESJA II. EUROPEJSKIE WYTYCZNE LECZENIA PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI ŻYLNEJ 2018
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
   15.30–16.20
   SESJA III. PRZEWLEKŁA CHOROBA ŻYLNA. CZY I KIEDY STOSOWAĆ LEKI FLEBOTROPOWE? Z JAKIMI LEKAMI MOŻNA ŁĄCZYĆ?
    15.30–15.50Wykład wprowadzający
    prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
    15.50–16.20Omówienie przypadków
    dr n. med. Andrzej Wojtak
    15.50–16.00PRZYPADEK 1. Pacjent C0s czy leczyć?
    16.00–16.10PRZYPADEK 2. Pacjent C2s nie chce się operować
    16.10–16.20PRZYPADEK 3. Czy po operacji żylaków stosować leki flebotropowe? Jeśli tak to jakie?
    16.20–16.30Przerwa na kawę
    16.30–17.50
    SESJA IV. LECZENIE ZAKRZEPICY ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH I GŁĘBOKICH. JAKIE LEKI, JAK ŁĄCZYĆ, JAK ZMIENIAĆ LECZENIE?
     16.30–17.00Wykład sponsorowany firmy Boehringer Ingelhem.
     Dabigatran - prosta i bezpieczna terapia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
     dr n. med. Andrzej Wojtak
     17.00–17.20Wykład wprowadzający
     dr n. med. Małgorzata Dybowska
     17.20–17.50Omówienie przypadków
     dr n. med. Małgorzata Dybowska
     17.20–17.30PRZYPADEK 1. Pacjentka gorączkująca z zakrzepicą żylaków w zakresie żyły odpiszczelowej. Jak leczyć?
     17.30–17.40PRZYPADEK 2. Zakrzepica żył głębokich opcje leczenia HDCz, warfin, NOACS
     17.40–17.50PRZYPADEK 3. Chory z flegmazją opcje postępowania
     Sobota, 29 września 2018 roku
     09.00–09.50
     SESJA V. KOMPRESJOTERAPIA — ZALETY I WADY, WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA
      09.00–09.20Wykład wprowadzający
      dr hab. n. med. Marek Iłżecki
      09.20–09.50Omówienie przypadków
      dr n. med. Krzysztof Paruzel
      09.20–09.30PRZYPADEK 1. Chory z ABI: 0,8 oraz z C2s czy stosować kompresjoterapię?
      09.30–09.40PRZYPADEK 2. Chory z owrzodzeniem żylnym. Czy i jaka kompresjoterapia?
      09.40–09.50PRZYPADEK 3. Pacjentka po EVLT planuje 6-godzinny lot. Jaka kompresjoterapia?
      09.50–10.00Przerwa na kawę
      10.00–10.50
      SESJA VI. CILOSTAZOL A CHORY KARDIOLOGICZNY. ZASADY STOSOWANIA W „TRUDNYCH” PRZYPADKACH
       10.00–10.20Wykład wprowadzający
       dr hab. n. med. Filip Szymański
       10.20–10.50Omówienie przypadków
       lek. Anna Płatek
       10.20–10.30PRZYPADEK 1. Pacjent NYHA II na 2. lekach przeciwpłytkowych z chromaniem przestankowym 50 m. Jak leczyć?
       10.30–10.40PRZYPADEK 2. Chory 3 mies. po zawale z chromaniem przestankowym 200 m. Jak postępować?
       10.40–10.50PRZYPADEK 3. Brak poprawy po bencyclanie i pentoxyfilinie, chromanie 100 m. w wywiadzie HTA
       10.50–11.40
       SESJA VII. LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE I PRZECIWLIPIDOWE A LEKI PRZECIWKRZEPLIWE, NACZYNIOROZSZERZAJĄCE
        10.50–11.10Wykład wprowadzający
        prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak
        11.10–11.40Omówienie przypadków
        prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak
        11.10–11.20PRZYPADEK 1. Pacjent na lekach przeciwpłytkowych rok po zawale z chromaniem 50/200/1000 m. Jak leczyć?
        11.20–11.30PRZYPADEK 2. Chory po bypasie dystalnym żylnym, druga noga niedokrwiona, jak leczyć?
        11.30–11.40PRZYPADEK 3. Stan po stentowaniu tętnic szyjnych, chromanie przestankowe
        11.40–11.50Przerwa na kawę
        11.50–12.40
        SESJA VIII. NOACS — JAK ZAMIENIAĆ, KIEDY ODSTAWIĆ, KIEDY STOSOWAĆ, JAK ŁĄCZYĆ Z INNYMI LEKAMI?
         11.50–12.10Wykład wprowadzający
         dr n. med. Andrzej Wojtak
         12.10–12.40Omówienie przypadków
         dr n. med. Andrzej Wojtak
         12.10–12.20PRZYPADEK 1. Pacjent przyjmujący warfin po zatorowości płucnej z kłopotami z INR i powikłaniami. Jak przedstawić na NOACS?
         12.20–12.30PRZYPADEK 2. Pacjent 6 mies. po zawale z FA i ŻCChZZ
         12.30–12.40PRZYPADEK 3. Pacjent przyjmujący NOACS planowany do operacji pęcherzyka żółciowego
         12.40–13.30
         SESJA IX. LEKI FLEBOTROPOWE A PRZECIWKRZEPLIWE. ZASADY STOSOWANIA
          12.40–13.00Wykład wprowadzający
          dr n. med. Maciej Zieliński
          13.00–13.30Omówienie przypadków
          dr n. med. Maciej Zieliński
          13.00–13.10PRZYPADEK 1. Chory z masywnymi żylakami po przebytej zakrzepicy żył głębokich w trakcie rekanalizacji. Jak leczyć?
          13.10–13.20PRZYPADEK 2. Warfaryna czy NOACS u chorego z FA z żylakami kończyn dolnych
          13.20–13.30PRZYPADEK 3. Pacjent po przebytej zakrzepicy żył głębokich z refluksem w układzie głębokim. Czy oprócz kompresjoterapii stosować leki flebotropowe?
          13.30–14.20
          SESJA X. CZY PO OPERACJI NACZYNIOWEJ NADAL STOSOWAĆ LECZENIE? JEŚLI TAK TO JAKIE?
           13.30–13.50Wykład wprowadzający
           prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński
           13.50–14.20Omówienie przypadków
           dr n. med. Eliza Pleban
           13.50–14.00PRZYPADEK 1. Postępowanie u chorego 1 mies. po angioplastyce ze stentem lekowym tętnicy udowej powierzchownej
           14.00–14.10PRZYPADEK 2. Pacjent po protezie naczyniowej udowo-podkolanowej proksymalnej 2 mies. z chromaniem w drugiej kończynie dolnej
           14.10–14.20PRZYPADEK 3. Pacjent po endarterektomii tętnicy szyjnej 3 miesiące po operacji
           14.20–14.50Przerwa na poczęstunek
           14.50–15.40
           SESJA XI. POJEDYNCZA, PODWÓJNA TERAPIA PRZECIWPŁYTKOWA, CZY POTRÓJNA TERAPIA PRZECIWZAKRZEPOWA U CHORYCH Z OBWODOWĄ MIAŻDŻYCĄ TĘTNIC?
            14.50–15.10Wykład wprowadzający
            dr hab. n. med. Piotr Terlecki
            15.10–15.40Omówienie przypadków
            lek. Karol Terlecki
            15.10–15.20PRZYPADEK 1: Pacjent z krytycznym niedokrwieniem kończyny dolnej po bezpośredniej skutecznej angioplastyce, ze stentem tętnicy udowej powierzchownej i nie zamkniętym łukiem stopy. Miejsce dla prostaglandyny E1?
            15.20–15.30PRZYPADEK 2. Pacjent z chorobą nowotworową, zakrzepicą żyły udowej lewej, bez cech rekanalizacji, niedrożnością tętnic goleni lewej, przewlekłym niedokrwieniem stopy lewej, dystansem chromania przestankowego 50 m. Czy kwalifikować chorego do angioplastyki tętnic?
            15.30–15.40PRZYPADEK 3. Leczenie przeciwpłytkowe po angioplastyce tętnic obwodowych u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek. Czy i jak redukować dawki?
            15.40–16.40OKRĄGŁY STÓŁ. WYTYCZNE A CODZIENNA PRAKTYKA W FARMAKOTERAPII CHORÓB NACZYŃ
            Piątek, 28 września 2018 roku
            14.00–14.10
            Otwarcie konferencji
            prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
            14.10–15.00
            SESJA I. OWRZODZENIA ŻYLNE, NIEDOKRWIENNE I MIESZANE. JAK LECZYĆ TRUDNE PRZYPADKI?
             14.10–14.30
             Wykład wprowadzający
             prof. dr hab. n. med. Andrzej Szuba
             14.30–15.00
             Omówienie przypadków
             dr n. med. Tomasz Pedowski
             14.30–14.40
             PRZYPADEK 1. Pacjent z owrzodzeniem żylnym — możliwości leczenia
             14.40–14.50
             PRZYPADEK 2. Pacjent z owrzodzeniem tętniczym — możliwości leczenia
             14.50–15.00
             PRZYPADEK 3. Pacjent z owrzodzeniem mieszanym — możliwości leczenia
             15.00–15.30
             SESJA II. EUROPEJSKIE WYTYCZNE LECZENIA PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI ŻYLNEJ 2018
             Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
              15.30–16.20
              SESJA III. PRZEWLEKŁA CHOROBA ŻYLNA. CZY I KIEDY STOSOWAĆ LEKI FLEBOTROPOWE? Z JAKIMI LEKAMI MOŻNA ŁĄCZYĆ?
               15.30–15.50
               Wykład wprowadzający
               prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
               15.50–16.20
               Omówienie przypadków
               dr n. med. Andrzej Wojtak
               15.50–16.00
               PRZYPADEK 1. Pacjent C0s czy leczyć?
               16.00–16.10
               PRZYPADEK 2. Pacjent C2s nie chce się operować
               16.10–16.20
               PRZYPADEK 3. Czy po operacji żylaków stosować leki flebotropowe? Jeśli tak to jakie?
               16.20–16.30
               Przerwa na kawę
               16.30–17.50
               SESJA IV. LECZENIE ZAKRZEPICY ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH I GŁĘBOKICH. JAKIE LEKI, JAK ŁĄCZYĆ, JAK ZMIENIAĆ LECZENIE?
                16.30–17.00
                Wykład sponsorowany firmy Boehringer Ingelhem.
                Dabigatran - prosta i bezpieczna terapia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
                dr n. med. Andrzej Wojtak
                17.00–17.20
                Wykład wprowadzający
                dr n. med. Małgorzata Dybowska
                17.20–17.50
                Omówienie przypadków
                dr n. med. Małgorzata Dybowska
                17.20–17.30
                PRZYPADEK 1. Pacjentka gorączkująca z zakrzepicą żylaków w zakresie żyły odpiszczelowej. Jak leczyć?
                17.30–17.40
                PRZYPADEK 2. Zakrzepica żył głębokich opcje leczenia HDCz, warfin, NOACS
                17.40–17.50
                PRZYPADEK 3. Chory z flegmazją opcje postępowania
                Sobota, 29 września 2018 roku
                09.00–09.50
                SESJA V. KOMPRESJOTERAPIA — ZALETY I WADY, WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA
                 09.00–09.20
                 Wykład wprowadzający
                 dr hab. n. med. Marek Iłżecki
                 09.20–09.50
                 Omówienie przypadków
                 dr n. med. Krzysztof Paruzel
                 09.20–09.30
                 PRZYPADEK 1. Chory z ABI: 0,8 oraz z C2s czy stosować kompresjoterapię?
                 09.30–09.40
                 PRZYPADEK 2. Chory z owrzodzeniem żylnym. Czy i jaka kompresjoterapia?
                 09.40–09.50
                 PRZYPADEK 3. Pacjentka po EVLT planuje 6-godzinny lot. Jaka kompresjoterapia?
                 09.50–10.00
                 Przerwa na kawę
                 10.00–10.50
                 SESJA VI. CILOSTAZOL A CHORY KARDIOLOGICZNY. ZASADY STOSOWANIA W „TRUDNYCH” PRZYPADKACH
                  10.00–10.20
                  Wykład wprowadzający
                  dr hab. n. med. Filip Szymański
                  10.20–10.50
                  Omówienie przypadków
                  lek. Anna Płatek
                  10.20–10.30
                  PRZYPADEK 1. Pacjent NYHA II na 2. lekach przeciwpłytkowych z chromaniem przestankowym 50 m. Jak leczyć?
                  10.30–10.40
                  PRZYPADEK 2. Chory 3 mies. po zawale z chromaniem przestankowym 200 m. Jak postępować?
                  10.40–10.50
                  PRZYPADEK 3. Brak poprawy po bencyclanie i pentoxyfilinie, chromanie 100 m. w wywiadzie HTA
                  10.50–11.40
                  SESJA VII. LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE I PRZECIWLIPIDOWE A LEKI PRZECIWKRZEPLIWE, NACZYNIOROZSZERZAJĄCE
                   10.50–11.10
                   Wykład wprowadzający
                   prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak
                   11.10–11.40
                   Omówienie przypadków
                   prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak
                   11.10–11.20
                   PRZYPADEK 1. Pacjent na lekach przeciwpłytkowych rok po zawale z chromaniem 50/200/1000 m. Jak leczyć?
                   11.20–11.30
                   PRZYPADEK 2. Chory po bypasie dystalnym żylnym, druga noga niedokrwiona, jak leczyć?
                   11.30–11.40
                   PRZYPADEK 3. Stan po stentowaniu tętnic szyjnych, chromanie przestankowe
                   11.40–11.50
                   Przerwa na kawę
                   11.50–12.40
                   SESJA VIII. NOACS — JAK ZAMIENIAĆ, KIEDY ODSTAWIĆ, KIEDY STOSOWAĆ, JAK ŁĄCZYĆ Z INNYMI LEKAMI?
                    11.50–12.10
                    Wykład wprowadzający
                    dr n. med. Andrzej Wojtak
                    12.10–12.40
                    Omówienie przypadków
                    dr n. med. Andrzej Wojtak
                    12.10–12.20
                    PRZYPADEK 1. Pacjent przyjmujący warfin po zatorowości płucnej z kłopotami z INR i powikłaniami. Jak przedstawić na NOACS?
                    12.20–12.30
                    PRZYPADEK 2. Pacjent 6 mies. po zawale z FA i ŻCChZZ
                    12.30–12.40
                    PRZYPADEK 3. Pacjent przyjmujący NOACS planowany do operacji pęcherzyka żółciowego
                    12.40–13.30
                    SESJA IX. LEKI FLEBOTROPOWE A PRZECIWKRZEPLIWE. ZASADY STOSOWANIA
                     12.40–13.00
                     Wykład wprowadzający
                     dr n. med. Maciej Zieliński
                     13.00–13.30
                     Omówienie przypadków
                     dr n. med. Maciej Zieliński
                     13.00–13.10
                     PRZYPADEK 1. Chory z masywnymi żylakami po przebytej zakrzepicy żył głębokich w trakcie rekanalizacji. Jak leczyć?
                     13.10–13.20
                     PRZYPADEK 2. Warfaryna czy NOACS u chorego z FA z żylakami kończyn dolnych
                     13.20–13.30
                     PRZYPADEK 3. Pacjent po przebytej zakrzepicy żył głębokich z refluksem w układzie głębokim. Czy oprócz kompresjoterapii stosować leki flebotropowe?
                     13.30–14.20
                     SESJA X. CZY PO OPERACJI NACZYNIOWEJ NADAL STOSOWAĆ LECZENIE? JEŚLI TAK TO JAKIE?
                      13.30–13.50
                      Wykład wprowadzający
                      prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński
                      13.50–14.20
                      Omówienie przypadków
                      dr n. med. Eliza Pleban
                      13.50–14.00
                      PRZYPADEK 1. Postępowanie u chorego 1 mies. po angioplastyce ze stentem lekowym tętnicy udowej powierzchownej
                      14.00–14.10
                      PRZYPADEK 2. Pacjent po protezie naczyniowej udowo-podkolanowej proksymalnej 2 mies. z chromaniem w drugiej kończynie dolnej
                      14.10–14.20
                      PRZYPADEK 3. Pacjent po endarterektomii tętnicy szyjnej 3 miesiące po operacji
                      14.20–14.50
                      Przerwa na poczęstunek
                      14.50–15.40
                      SESJA XI. POJEDYNCZA, PODWÓJNA TERAPIA PRZECIWPŁYTKOWA, CZY POTRÓJNA TERAPIA PRZECIWZAKRZEPOWA U CHORYCH Z OBWODOWĄ MIAŻDŻYCĄ TĘTNIC?
                       14.50–15.10
                       Wykład wprowadzający
                       dr hab. n. med. Piotr Terlecki
                       15.10–15.40
                       Omówienie przypadków
                       lek. Karol Terlecki
                       15.10–15.20
                       PRZYPADEK 1: Pacjent z krytycznym niedokrwieniem kończyny dolnej po bezpośredniej skutecznej angioplastyce, ze stentem tętnicy udowej powierzchownej i nie zamkniętym łukiem stopy. Miejsce dla prostaglandyny E1?
                       15.20–15.30
                       PRZYPADEK 2. Pacjent z chorobą nowotworową, zakrzepicą żyły udowej lewej, bez cech rekanalizacji, niedrożnością tętnic goleni lewej, przewlekłym niedokrwieniem stopy lewej, dystansem chromania przestankowego 50 m. Czy kwalifikować chorego do angioplastyki tętnic?
                       15.30–15.40
                       PRZYPADEK 3. Leczenie przeciwpłytkowe po angioplastyce tętnic obwodowych u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek. Czy i jak redukować dawki?
                       15.40–16.40
                       OKRĄGŁY STÓŁ. WYTYCZNE A CODZIENNA PRAKTYKA W FARMAKOTERAPII CHORÓB NACZYŃ

                       REJESTRACJA

                        

                       Organizator:

                       Via Medica

                       Patronat medialny:

                       TV MED

                       Partner:

                       IKAMED.PL

                       Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
                       Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

                       *Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271)

                       Copyright © 2018 Via Medica | Kariera w Grupie Via Medica