head

Program


Pobierz program w formacie PDF
Piątek, 28 września 2018 roku
14.00–14.10Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
14.10–15.00
SESJA I. OWRZODZENIA ŻYLNE, NIEDOKRWIENNE I MIESZANE. JAK LECZYĆ TRUDNE PRZYPADKI?
  14.10–14.30Wykład wprowadzający
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
  14.30–14.40PRZYPADEK 1. Pacjent z owrzodzeniem żylnym — możliwości leczenia
  14.40–14.50PRZYPADEK 2. Pacjent z owrzodzeniem tętniczym — możliwości leczenia
  14.50–15.00PRZYPADEK 3. Pacjent z owrzodzeniem mieszanym — możliwości leczenia
  15.00–15.30
  Sesja satelitarna 1
   15.30–14.40Przerwa
   15.40–16.30
   SESJA II. PRZEWLEKŁA CHOROBA ŻYLNA. CZY I KIEDY STOSOWAĆ LEKI FLEBOTROPOWE? Z JAKIMI LEKAMI MOŻNA ŁĄCZYĆ?
    15.40–16.00Wykład wprowadzający
    prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
    16.00–16.10PRZYPADEK 1. Pacjent C0s czy leczyć?
    16.10–16.20PRZYPADEK 2. Pacjent C2s nie chce się operować
    16.20–16.30PRZYPADEK 3. Czy po operacji żylaków stosować leki flebotropowe? Jeśli tak to jakie?
    16.30–16.40Przerwa
    16.40–17.00
    Sesja satelitarna 2
     17.00–17.10Przerwa
     17.10–18.00
     SESJA III. LECZENIE ZAKRZEPICY ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH I GŁĘBOKICH. JAKIE LEKI, JAK ŁĄCZYĆ, JAK ZMIENIAĆ LECZENIE?
      17.10–17.30Wykład wprowadzający
      dr n. med. Małgorzata Dybowska
      17.30–17.40PRZYPADEK 1. Pacjentka gorączkująca z zakrzepicą żylaków w zakresie żyły odpiszczelowej. Jak leczyć?
      17.40–17.50PRZYPADEK 2. Zakrzepica żył głębokich opcje leczenia HDCz, warfin, NOACS
      17.50–18.00PRZYPADEK 3. Chory z flegmazją opcje postępowania
      Sobota, 29 września 2018 roku
      09.00–09.50
      SESJA IV. KOMPRESJOTERAPIA — ZALETY I WADY, WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA
       09.00–09.20Wykład wprowadzający
       dr hab. n. med. Marek Iłżecki
       09.20–09.30PRZYPADEK 1. Chory z ABI: 0,8 oraz z C2s czy stosować komresjoterapię?
       09.30–09.40PRZYPADEK 2. Chory z owrzodzeniem żylnym. Czy i jaka komresjoterapia?
       09.40–09.50PRZYPADEK 3. Pacjentka po EVLT planuje 6-godzinny lot. Jaka kompresjoterapia?
       09.50–10.00Przerwa
       10.00–10.30
       Sesja satelitarna 3
        10.30–11.20
        SESJA V. CILOSTAZOL A CHORY KARDIOLOGICZNY. ZASADY STOSOWANIA W „TRUDNYCH” PRZYPADKACH
         10.30–10.50Wykład wprowadzający
         dr hab. n. med. Filip Szymański
         10.50–11.00PRZYPADEK 1. Pacjent NYHA II na 2. lekach przeciwpłytkowych z chromaniem przestankowym 50 m. Jak leczyć?
         11.00–11.10PRZYPADEK 2. Chory 3 mies. po zawale z chromaniem przestankowym 200 m. Jak postępować?
         11.10–11.20PRZYPADEK 3. Brak poprawy po bencyclanie i pentoxyfilinie, chromanie 100 m. w wywiadzie HTA
         11.20–11.30Przerwa
         11.30–12.00
         Sesja satelitarna 4
          12.00–12.50
          SESJA VI. LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE I PRZECIWLIPIDOWE A LEKI PRZECIWKRZEPLIWE, NACZYNIOROZSZERZAJĄCE
           12.00–12.20Wykład wprowadzający
           prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak
           12.20–12.30PRZYPADEK 1. Pacjent na lekach przeciwpłytkowych rok po zawale z chromaniem 50/200/1000 m. Jak leczyć?
           12.30–12.40PRZYPADEK 2. Chory po bypasie dystalnym żylnym, druga noga niedokrwiona, jak leczyć?
           12.40–12.50PRZYPADEK 3. Stan po stentowaniu tętnic szyjnych, chromanie przestankowe
           12.50–13.00Przerwa
           13.00–13.50
           SESJA VII. NOACS — JAK ZAMIENIAĆ, KIEDY ODSTAWIĆ, KIEDY STOSOWAĆ, JAK ŁĄCZYĆ Z INNYMI LEKAMI?
            13.00–13.20Wykład wprowadzający
            prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
            13.20–13.30PRZYPADEK 1. Pacjent przyjmujący warfin po zatorowości płucnej z kłopotami z INR i powikłaniami. Jak przedstawić na NOACS?
            13.30–13.40PRZYPADEK 2. Pacjent 6 mies. po zawale z FA i ŻCChZZ
            13.40–13.50PRZYPADEK 3. Pacjent przyjmujący NOACS planowany do operacji pęcherzyka żółciowego
            13.50–14.40
            SESJAVIII. LEKI FLEBOTROPOWE A PRZECIWKRZEPLIWE. ZASADY STOSOWANIA
             13.50–14.10Wykład wprowadzający
             prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
             14.10–14.20PRZYPADEK 1. Chory z masywnymi żylakami po przebytej zakrzepicy żył głębokich w trakcie rekanalizacji. Jak leczyć?
             14.20–14.30PRZYPADEK 2. Warfaryna czy NOACS u chorego z FA z żylakami kończyn dolnych
             14.30–14.40PRZYPADEK 3. Pacjent po przebytej zakrzepicy żył głębokich z refluksem w układzie głębokim. Czy oprócz kompresjoterapii stosować leki flebotropowe?
             14.40–15.30
             SESJA IX. CZY PO OPERACJI NACZYNIOWEJ NADAL STOSOWAĆ LECZENIE? JEŚLI TAK TO JAKIE?
              14.40–15.00Wykład wprowadzający
              prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński
              15.00–15.10PRZYPADEK 1. Postępowanie u chorego 1 mies. po angioplastyce ze stentem lekowym tętnicy udowej powierzchownej
              15.10–15.20PRZYPADEK 2. Pacjent po protezie naczyniowej udowo-podkolanowej proksymalnej 2 mies. z chromaniem w drugiej kończynie dolnej
              15.20–15.30PRZYPADEK 3. Pacjent po EVLT z chromaniem żylnym w drugiej nodze
              15.30–15.40Przerwa
              15.40–16.30
              SESJA X. JAKIE LEKI MOŻNA STOSOWAĆ RAZEM, A JAKIE ODDZIELNIE?
               15.40–16.00Wykład wprowadzający
               dr n. med. Piotr Terlecki
               16.00–16.10PRZYPADEK 1. KNK, brak możliwości rekonstrukcji, chromanie kilka metrów. Jak leczyć?
               16.10–16.20PRZYPADEK 2. Pacjent z niedrożną tętnicą udową powierzchowną i żylakami w zakresie niewydolnej żyły odpiszczelowej. Jak leczyć?
               16.20–16.30PRZYPADEK 3. Chory z zakażonym owrzodzeniem. Jak prowadzić antybiotykoterapię? Jaka farmakoterapia naczyniorozszerzająca?
               16.30–17.30OKRĄGŁY STÓŁ. WYTYCZNE A CODZIENNA PRAKTYKA W FARMAKOTERAPII CHORÓB NACZYŃ
               Piątek, 28 września 2018 roku
               14.00–14.10
               Otwarcie konferencji
               prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
               14.10–15.00
               SESJA I. OWRZODZENIA ŻYLNE, NIEDOKRWIENNE I MIESZANE. JAK LECZYĆ TRUDNE PRZYPADKI?
                14.10–14.30
                Wykład wprowadzający
                prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
                14.30–14.40
                PRZYPADEK 1. Pacjent z owrzodzeniem żylnym — możliwości leczenia
                14.40–14.50
                PRZYPADEK 2. Pacjent z owrzodzeniem tętniczym — możliwości leczenia
                14.50–15.00
                PRZYPADEK 3. Pacjent z owrzodzeniem mieszanym — możliwości leczenia
                15.00–15.30
                Sesja satelitarna 1
                 15.30–14.40
                 Przerwa
                 15.40–16.30
                 SESJA II. PRZEWLEKŁA CHOROBA ŻYLNA. CZY I KIEDY STOSOWAĆ LEKI FLEBOTROPOWE? Z JAKIMI LEKAMI MOŻNA ŁĄCZYĆ?
                  15.40–16.00
                  Wykład wprowadzający
                  prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
                  16.00–16.10
                  PRZYPADEK 1. Pacjent C0s czy leczyć?
                  16.10–16.20
                  PRZYPADEK 2. Pacjent C2s nie chce się operować
                  16.20–16.30
                  PRZYPADEK 3. Czy po operacji żylaków stosować leki flebotropowe? Jeśli tak to jakie?
                  16.30–16.40
                  Przerwa
                  16.40–17.00
                  Sesja satelitarna 2
                   17.00–17.10
                   Przerwa
                   17.10–18.00
                   SESJA III. LECZENIE ZAKRZEPICY ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH I GŁĘBOKICH. JAKIE LEKI, JAK ŁĄCZYĆ, JAK ZMIENIAĆ LECZENIE?
                    17.10–17.30
                    Wykład wprowadzający
                    dr n. med. Małgorzata Dybowska
                    17.30–17.40
                    PRZYPADEK 1. Pacjentka gorączkująca z zakrzepicą żylaków w zakresie żyły odpiszczelowej. Jak leczyć?
                    17.40–17.50
                    PRZYPADEK 2. Zakrzepica żył głębokich opcje leczenia HDCz, warfin, NOACS
                    17.50–18.00
                    PRZYPADEK 3. Chory z flegmazją opcje postępowania
                    Sobota, 29 września 2018 roku
                    09.00–09.50
                    SESJA IV. KOMPRESJOTERAPIA — ZALETY I WADY, WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA
                     09.00–09.20
                     Wykład wprowadzający
                     dr hab. n. med. Marek Iłżecki
                     09.20–09.30
                     PRZYPADEK 1. Chory z ABI: 0,8 oraz z C2s czy stosować komresjoterapię?
                     09.30–09.40
                     PRZYPADEK 2. Chory z owrzodzeniem żylnym. Czy i jaka komresjoterapia?
                     09.40–09.50
                     PRZYPADEK 3. Pacjentka po EVLT planuje 6-godzinny lot. Jaka kompresjoterapia?
                     09.50–10.00
                     Przerwa
                     10.00–10.30
                     Sesja satelitarna 3
                      10.30–11.20
                      SESJA V. CILOSTAZOL A CHORY KARDIOLOGICZNY. ZASADY STOSOWANIA W „TRUDNYCH” PRZYPADKACH
                       10.30–10.50
                       Wykład wprowadzający
                       dr hab. n. med. Filip Szymański
                       10.50–11.00
                       PRZYPADEK 1. Pacjent NYHA II na 2. lekach przeciwpłytkowych z chromaniem przestankowym 50 m. Jak leczyć?
                       11.00–11.10
                       PRZYPADEK 2. Chory 3 mies. po zawale z chromaniem przestankowym 200 m. Jak postępować?
                       11.10–11.20
                       PRZYPADEK 3. Brak poprawy po bencyclanie i pentoxyfilinie, chromanie 100 m. w wywiadzie HTA
                       11.20–11.30
                       Przerwa
                       11.30–12.00
                       Sesja satelitarna 4
                        12.00–12.50
                        SESJA VI. LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE I PRZECIWLIPIDOWE A LEKI PRZECIWKRZEPLIWE, NACZYNIOROZSZERZAJĄCE
                         12.00–12.20
                         Wykład wprowadzający
                         prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak
                         12.20–12.30
                         PRZYPADEK 1. Pacjent na lekach przeciwpłytkowych rok po zawale z chromaniem 50/200/1000 m. Jak leczyć?
                         12.30–12.40
                         PRZYPADEK 2. Chory po bypasie dystalnym żylnym, druga noga niedokrwiona, jak leczyć?
                         12.40–12.50
                         PRZYPADEK 3. Stan po stentowaniu tętnic szyjnych, chromanie przestankowe
                         12.50–13.00
                         Przerwa
                         13.00–13.50
                         SESJA VII. NOACS — JAK ZAMIENIAĆ, KIEDY ODSTAWIĆ, KIEDY STOSOWAĆ, JAK ŁĄCZYĆ Z INNYMI LEKAMI?
                          13.00–13.20
                          Wykład wprowadzający
                          prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
                          13.20–13.30
                          PRZYPADEK 1. Pacjent przyjmujący warfin po zatorowości płucnej z kłopotami z INR i powikłaniami. Jak przedstawić na NOACS?
                          13.30–13.40
                          PRZYPADEK 2. Pacjent 6 mies. po zawale z FA i ŻCChZZ
                          13.40–13.50
                          PRZYPADEK 3. Pacjent przyjmujący NOACS planowany do operacji pęcherzyka żółciowego
                          13.50–14.40
                          SESJAVIII. LEKI FLEBOTROPOWE A PRZECIWKRZEPLIWE. ZASADY STOSOWANIA
                           13.50–14.10
                           Wykład wprowadzający
                           prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
                           14.10–14.20
                           PRZYPADEK 1. Chory z masywnymi żylakami po przebytej zakrzepicy żył głębokich w trakcie rekanalizacji. Jak leczyć?
                           14.20–14.30
                           PRZYPADEK 2. Warfaryna czy NOACS u chorego z FA z żylakami kończyn dolnych
                           14.30–14.40
                           PRZYPADEK 3. Pacjent po przebytej zakrzepicy żył głębokich z refluksem w układzie głębokim. Czy oprócz kompresjoterapii stosować leki flebotropowe?
                           14.40–15.30
                           SESJA IX. CZY PO OPERACJI NACZYNIOWEJ NADAL STOSOWAĆ LECZENIE? JEŚLI TAK TO JAKIE?
                            14.40–15.00
                            Wykład wprowadzający
                            prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński
                            15.00–15.10
                            PRZYPADEK 1. Postępowanie u chorego 1 mies. po angioplastyce ze stentem lekowym tętnicy udowej powierzchownej
                            15.10–15.20
                            PRZYPADEK 2. Pacjent po protezie naczyniowej udowo-podkolanowej proksymalnej 2 mies. z chromaniem w drugiej kończynie dolnej
                            15.20–15.30
                            PRZYPADEK 3. Pacjent po EVLT z chromaniem żylnym w drugiej nodze
                            15.30–15.40
                            Przerwa
                            15.40–16.30
                            SESJA X. JAKIE LEKI MOŻNA STOSOWAĆ RAZEM, A JAKIE ODDZIELNIE?
                             15.40–16.00
                             Wykład wprowadzający
                             dr n. med. Piotr Terlecki
                             16.00–16.10
                             PRZYPADEK 1. KNK, brak możliwości rekonstrukcji, chromanie kilka metrów. Jak leczyć?
                             16.10–16.20
                             PRZYPADEK 2. Pacjent z niedrożną tętnicą udową powierzchowną i żylakami w zakresie niewydolnej żyły odpiszczelowej. Jak leczyć?
                             16.20–16.30
                             PRZYPADEK 3. Chory z zakażonym owrzodzeniem. Jak prowadzić antybiotykoterapię? Jaka farmakoterapia naczyniorozszerzająca?
                             16.30–17.30
                             OKRĄGŁY STÓŁ. WYTYCZNE A CODZIENNA PRAKTYKA W FARMAKOTERAPII CHORÓB NACZYŃ

                             REJESTRACJA

                              

                             Organizator:

                             Via Medica

                             Patronat medialny:

                             TV MED

                             Partner:

                             IKAMED.PL

                             Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
                             Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

                             *Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271)

                             Copyright © 2018 Via Medica | Kariera w Grupie Via Medica